Termeni și condiții

Prelucrăm datele necesare pentru a putea oferi programele educaționale și pentru a evalua eficiența acestora. Astfel,

prelucrăm date de identificare și demografice, pe care le colectăm atunci când vă încrieți la proiectele organizate în

cadrul asociației. Datele personale pe care le prelucrăm ne sunt necesare pentru implementarea, gestionarea și evaluarea

programelor educaționale, îndeplinirea obligațiilor de natură legală, transmiterea de mesaje informative, transmiterea de

anunțuri. ASPST nu prelucrează date personale de natură sensibilă.

Sunt prelucrate date doar în scopuri legitime, cum ar fi:

solicitarea unui program educațional, susținerea evaluărilor, înregistrarea/participarea la webinarii, conferințe, evenimente,

pentru îmbunătățirea serviciilor și a experienței pe site, precum si pentru serviciile de suport și asistență pentru utilizatori.

Prelucrarea datelor se face pe baza consimțământului utilizatorilor, a acordului pentru implementarea programelor sau a

dispozițiilor legale.

Datele tale personale sunt prelucrate pe durata implementării programelor JA Romania și după finalizarea acesteia, pe

perioada impusă de legislație, inclusiv, însă fără a se limita la arhivarea datelor. Daca doriți ca datele dumneavoastră să

nu mai fie prelucrate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere în acest sens pe adresa de email aspst.ong@gmail.com.

Regulamentul aduce o serie de drepturi noi ce vin în completarea celor existente. Iată care sunt acestea:

  • Dreptul la informare: poți solicita să fii informat cu privire la prelucrarea datelor tale

 

  • Dreptul la rectificare: în cazul in care datele tale sunt incorecte sau incomplete poți solicita actualizarea acestora

 

  • Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat): în cazul în care prelucrarea nu a avut un temei legitim, poți

solicita ștergerea datelor personale

  • Dreptul de restricționare: în cazul în care datele tale sunt inexacte, poți solicita restricționarea prelucrării acestora

 

  • Dreptul de opoziție: poți să te opui ca datele tale să facă obiectul prelucrării

 

  • Dreptul la portabilitatea datelor: poți obține, în anumite condiții, datele care ni le-ai furnizat într-un format care să

poată fi citit automat sau transmis unui alt operator

  • Dreptul de a depune plângere: poți depune plângere referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor personale

 

  • Dreptul de retragere a consimțământului: îți poți retrage oricând consimțământul referitor la procesarea datelor tale

personale, însă această acțiune nu poate avea efect retroactiv

  • Drepturi suplimentare referitoare la acțiunile automate: poți solicita și obține intervenția umană asupra procesării

datelor personale, îți poți exprima opinia și poți contesta decizia

Pentru exercitarea acestor drepturi ne poți transmite o cerere pe adresa de email aspst.ong@gmail.com.

Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce

la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de programele ASPST.

Site-ul www.aspst.ro este dedicat promovării și informării cu privire la programele ASPST. 

Regulile de utilizare ale site-ului, prevăzute în prezentul document, pot fi modificate de administratorii site-ului la anumite

intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Site-ul www.aspst.ro se află în proprietatea ASPST și reprezintă platforma online pentru promovarea programelor din cadrul

organizației. Conținutul site-ului este protejat de legile privind dreptul de proprietate intelectuală.

Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați

materiale derivate, bazate pe serviciile oferite prin intermediul site-ului.